skip to Main Content

Building Wind Finland 2020 together with

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N ja 24 §:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterin pitäjä
  Suomen Tuulivoimayhdistys Ry, Kauppakatu 19 A 9, 40100 Jyväskylä
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Saara Jalkanen, Jäsenpalvelut, saara.jalkanen@tuulivoimayhdistys.fi, +358 401343336
 3. Rekisterin nimi
  Tapahtumien osallistujarekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriin ilmoittautuvat Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuvat henkilöt kunkin tapahtuman omaan rekisteriin.Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.Tietoja voivat käsitellä myös rekisterin ylläpito sekä liitännäisten rekisterien, kuten uutiskirjepalvelun ja laskutusjärjestelmän ylläpito.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot tapahtuman osallistujarekisteriin:
 • henkilön etu- ja sukunimi
 • henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)
 • laskutustiedot
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • erityisruokavaliot
 • tiedot mihin tapahtumien eri osiin henkilö osallistuu
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tapahtumaan ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeessa pyydetään henkilön suostumus tietojen käsittelyyn sekä suoramarkkinointiin.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 3. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 4. Tietojen säilytys
  Rekisteröityjen tietoja voidaan säilyttää tapahtuman jälkeen 2 vuotta, markkinointi ja tilastointitarkoituksiin.
 5. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tapahtumien osallistujarekisteri ja sen liitännäiset rekisterit, kuten uutiskirjepalvelu ja laskutusjärjestelmä toimivat sähköisessä tietokannassa. Rekisteriä hoitavat yhdistyksen työntekijät sekä ulkoinen tapahtumatuottaja. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti salasanoin. Lisäksi työntekijöiden tietokoneet ja yhteydet on suojattu. Tietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus.
 6. Tarkastusoikeus
  Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön tietojen tarkastuksesta voi tehdä yhdistyksen jäsenpalveluihin (mainittu kohdassa 2.).
 7. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi tehdä yhdistyksen jäsenpalveluihin (mainittu kohdassa 2.).
 8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä, häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tapahtumien osallistujarekisterin tietoja voidaan käyttää yhdistyksen muiden tapahtumien suoramarkkinointiin. Postituslistalta voi irtisanoutua, koska tahansa markkinointisähköpostien tai jäsenpalveluiden kautta. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin.

 

Tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 21.5.2018.

Back To Top